Facebook Like
               International Orators           Urdu Orators         IRF Orators (Gents)  & IRF Orators (Ladies)
URDU ORATORS
           
Dr Zakir
Naik
  Dr Israr
Ahmed
  Maulana Abdul
Karim Parekh
  Shaikh Abdul
Hadi Umri
  Shaikh Sanaullah
Madni
  Maulana
Ejaz Aslam
  Mufti Shakeel
Sitapuri
                         
           
Shaikh Faizur
Rehman Nadwi
  Dr Muhammad
Hammad Lakhvi
  Shaikh Ashfaque
Salafi
  Fuzailur Rahman
Qasmi
  Dr Arif
Rasheed
  Shaikh Abdul
Qadeer Umri
  Mubarak
Kapdi
                         
           
Khalid Nadwi
Ghazipuri
  Shaikh Khaleelur
Rahman Chishti
  Qari Suhaib Meer
Mohammadi
  Shaikh Zafarul
Hasan Madni
  Shaikh Razaullah
Abdul Karim
  Shaikh Abdul
Haseeb Madani
  Shaikh Abdul
Azeem Madani
                         
           
Shaikh Waliullah
Abbas
  Maulana
Waliullah Saeedi
  Naveed
Ahmad
  Hafiz Salahuddin
Yusuf
  Abu Zafar Hasan
Azhari Nadwi
  Shaikh Muqeem Faizi   Shaikh Shamim
Fauzi
                         
           
Shaikh Jalaluddin
Qasmi
  Ejaz
Latif
  Shujauddin
Shaikh
  Shaikh Abdullah
Masani - Nepali
  Dr Abdul Aziz Abdur Raheem   Dr Tahir
Khatwani
  Mohammed
Tahir Madni
                         
               
Shaikh Abdul
Basit
  Maulana
Jalaluddin Umri
  Mohammed
Aamir Khan
  Shaikh Abul
Aas Waheedi